Indretning med plakater

Plakater og Indretning og Følelser

Plakater bliver stadig mere og mere populære, men hvordan kan det være? Hvorfor er det at indretning med plakater tiltaler så mange mennesker? For nogle mennesker er plakater en meget personlig ting, for andre er det bare pynt til væggen. Efter vores erfaring er det dog det førstnævnte der oftest er tilfældet. Mennesker vil altid prøve at kommunikere, udstråle og vise hvem de er, igennem forskellige udtryksformer. Det kan være mode, udsmykning, musik eller kunst. Vi, som mennesker vil altid gerne have følelsen af at vi er unikke og at nogle ting er reserveret kun til os. Det er fordi vi alle sammen ser os selv som individer, frem for en del af en større gruppe. Selvom vi allesammen er del af et fællesskab, på den ene eller anden måde.

Diversitet er en voksende trend som ikke ser ud til at stoppe lige foreløbigt. Dette kan være ét muligt svar på hvorfor indretninger med plakater er mere i fokus nu, end det har været tidligere. Plakater giver os en måde at udtrykke vores diversitet og følelser på, som andre former for kunst ikke kan, på samme måde.

Alle former for udtryksmidler, uanset om det er musik, digte, plakater eller malerier, handler i bund og grund om følelser, eller mangel af. Vi som mennesker er blevet dårligere til at udtrykke vores følelser verbalt, så vi søger efter andre måder at udtrykke dem på. Jeg tror der er en voksende trend til at gemme sine følelser af vejen, for at gøre plads til det kolde og kyniske, for at virke mere “cool”. At underminere sine følelser kan være fordelagtigt i nogle tilfælde, men for det meste, vil det på den ene eller anden måde ramme os selv i sidste ende. Det er svært, hvis ikke umuligt at gemme sine følelser helt af vejen. Mennesker er helt unikke i den måde vi kan udtrykke os selv på, hvilket også inkluderer følelser, det betyder dog ikke at det altid er nemt. Følelser skal ud før eller senere, uanset udtryksformen. Indretning med plakater i ens hjem, kan være med til at fortælle noget om personen, som bor der. Det kan være et citat, livsmotto eller noget der signalerer en hvis følelse hos beboeren.

Men hvad er kunst?

Kunst er en skabelse af et menneske. Skabt for at udfordre enten os selv eller andre på den ene eller anden måde. Det kunne være for at udfordre vores sanser, altså vores æstetik, vores intellekt eller vores følelser. Udfordringer er med til at udvikle mennesket. Så i bund og grund er kunst med til at udvikle os som mennesker.

Hvad fortæller det om os som mennesker, at vi skaber kunst for udfordre vores nuværende tankegang?

Vi tror personligt det er fordi at mennesker trives bedst, når vi er i udvikling, for hvis vi ikke udvikler os, står vi stille, eller sakker måske endda bagud. Udvikling er hvad der har flyttet mennesker fra, at leve i små samfund med jægere og samlere – til at globalisere hele verden og bygge store monumenter, som bevis på vores dominans. Kunst er en naturlig del af menneskenes udvikling. Det giver os mulighed for at udtrykke, lære, reflektere, og ændre vores perspektiv og synsvinkel til det bedre.

Det gode ved at indrette sit hjem med fx plakater, er diversiteten som det kan bringe. Det gør vores hjem mere personlige og tillader os at sætte et særpræg, som er vores.